Opinie i Doradztwo Techniczne, Ekspertyzy

Efektywne i sprawne zrealizowanie inwestycji, zależy w dużej mierze od jakości dokumentacji projektowej. Niekompletna dokumentacja jest źródłem wielu problemów i utrudnień podczas prowadzenia robót. Weryfikacja dokumentacji niweluje błędy, braki i nieścisłości, zapobiega generowaniu dodatkowych kosztów oraz znacznie przyśpiesza realizację inwestycji.

Służymy również poradą Inwestorowi pełniąc rolę Konsultanta – Doradcy Technicznego w całym procesie inwestycyjnym.

W ramach swojej działalności ATEX Biuro Inżynierskie oferuje:

  • sprawdzenie i ocenę wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pod względem zgodności z warunkami technicznymi, obowiązującymi wytycznymi i przepisami
  • ocenę kompletności dokumentacji pod względem formalno – prawnym
  • ocenę rozwiązań projektowych pod względem technologicznym i utrzymaniowym
  • ocenę opracowania pod względem kompletności dla potrzeb wykonawstwa
  • sprawdzenie i ocenę Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
  • analizę i ocenę rozwiązań projektowych pod względem kosztów
  • analizę pod kątem spójności wewnętrznej opracowania
  • opinie i ekspertyzy techniczne.

Firma Atex jest gotowe służyć Państwu swoją pomocą w tym zakresie, zarówno w trakcie prac projektowych, montażowych, remontowych, jaki i odbioru gotowych linii technologicznych.

Scroll to Top