Analiza Bezpieczeństwa Technicznego

Mnogość przepisów powoduje, iż przedsiębiorstwa nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy instalacja procesu produkcyjnego spełnia wszystkie wymogi. Wychodząc naprzeciw firma ATEX Biuro Inżynierskie służy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dokonujemy analiz ryzyka bezpieczeństwa technicznego dla maszyn, instalacji i całych zakładów, w oparciu o przepisy prawa unijnego i polskiego, w szczególności dotyczące Dyrektywy Maszynowej i Narzędziowej.

Scroll to Top