Certyfikacja Maszyn

Jednym z najważniejszych warunków umożliwiających dopuszczenie urządzeń, maszyn czy też całych instalacji do ruchu jest posiadanie odpowiednich, wymaganych prawem, certyfikatów.

Przedsiębiorstwo ATEX Biuro Inżynierskie wykonuje prace weryfikacyjne certyfikatów dostarczonych z nowymi urządzeniami lub instalacjami, a także prace recertyfikacyjne maszyn i instalacji modernizowanych.

Działania te są konieczne, aby te maszyny lub instalacje zostały dopuszczone do pracy.

Scroll to Top