Odbiór Inwestycji

Pomagamy Inwestorom dokonującym zakupu nowych i używanych maszyn i instalacji, rzetelnie ocenić ich stan i posiadaną dokumentację, atesty i certyfikaty.

W ramach naszej firmy wykonujemy niezbędne analizy ryzyka i wystawiamy poświadczenia, w celu dokonania odbioru maszyn i urządzeń przez Państwową Inspekcję Pracy, Służby Celne i Graniczne.

Dokonujemy oceny zgodność maszynowej i dokumentacyjnej z aktualnymi wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORA

Informujemy, że firma nasza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze  pod kątem nadzoru nad bezpieczeństwem maszynowym i wybuchowym zarówno nowobudowanych, jak i modernizowanych inwestycji.

W ramach naszego nadzoru proponujemy wykonanie wymaganej prawem dokumentacji w dziedzinie bezpieczeństwa maszynowego i wybuchowego.

Zakres projektowy instalacji:

  • obejmuje audyty bieżące, konsultacje, doradztwo i opiniowanie na etapie: koncepcji, projektu i realizacji zamierzenia inwestycyjnego z Inwestorem, jak i wskazanymi Podwykonawcami,
  • elementy tego zakresu, zależnie od potrzeb, kończą się notatkami lub raportami,
  • praca ATEX-owa kończy się opracowaniem Analizy bezpieczeństwa wybuchowego wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem,
  • praca, w ramach realizacji tego zakresu, ma charakter ustawiczny, jest realizowana przez inżynierów specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, w formie audytów, w postaci konsultacji telefonicznych i e-mailowych.

Zakres ten jest wymagany prawem na etapie PROJEKTU instalacji.

Zakres odbiorczy instalacji:

  • w ramach działań ATEX-owych zakres kończy się opracowania Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem /DZPW/ dla zbudowanej instalacji,
  • w ramach działań MASZYNOWYCH zakres kończy się opracowania Analizy zagrożeń bezpieczeństwa maszynowego,
  • udział w końcowych odbiorach inwestycji pod katem zgodności z wymogami Dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i Narzędziowej 2009/104/WE.

Zakres ten jest wymagany prawem na etapie UŻYTKOWANIA instalacji.

Ponadto w ramach nadzoru inwestorskiego pod kątem ATEX oferujemy:

  • konsultacje w imieniu i na rzecz Inwestora z firmami proponującymi zabezpieczenia przeciwwybuchowego, pod kątem ich optymalnego doboru,
  • opiniowanie projektów systemów zabezpieczenia przeciwwybuchowego dostarczonych przez specjalistyczne firmy zewnętrzne,
  • nadzór nad właściwym wykonaniem systemów bezpieczeństwa wybuchowego.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEGO BOGATEGO DOŚWIADCZENIA W KOMPLEKSOWYM PROWADZENIU NADZORU NAD BUDOWAMI INWESTYCJI – JEST TO NAJWŁAŚCIWSZA I NAJTAŃSZA FORMA WŁAŚCIWEGO PODEJŚCIA DO ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH W PAŃSTWA FIRMACH.

Scroll to Top