Audyty bezpieczeństwa

Nasze doświadczenie pokazuje, iż firmy działające w obszarze projektowania różnorakich zabezpieczeń instalacji przemysłowych borykają się z doborem odpowiednich koncepcji i standardów, które częstokroć powinny spełniać wymagania: przepisów, norm, a nie rzadko również firm ubezpieczeniowych.

ATEX Biuro Inżynierskie w ramach swojej działalności proponuje Państwu przeprowadzenie audytów zarówno bezpieczeństwa maszynowego, na zgodność z Dyrektywą Maszynową i Narzędziową, jak i audytów bezpieczeństwa wybuchowego, na zgodność z Dyrektywami ATEX, w tym zabezpieczeń przeciwwybuchowych istniejących instalacji oraz dokonywanie ocen koncepcji i projektów inwestycyjnych pod kątem ochrony przed wybuchem.

Scroll to Top